Архівна та рукописна Україніка

«Архівна та рукописна Україніка» - національна зведена система документної інформації, що створюється в Україні починаючи з 1992 р. на підставі відповідної державної програми. До виконання програми залучені вчені наукових установ НаціональноїАкадемії наук України, Державного комітету архівів України, Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Мета програми - створення національного банку інформації з документальних джерел (архівна Україніка, книжкова Україніка та ін.) як базового історикокультурного потенціалу гуманітарної царини знань українського народу.

Складовою частиною програми є створення Національної архівно-інформаційної системи (НАІС), яка міститиме упорядковану інформацію про архівні документи та рукописи з україністики в архівах, музеях, бібліотеках України та інших країн. До зведеної системи інформації внесено матеріали, що безпосередньо стосуються всіх аспектів життя українського народу за всю його багатовікову історію, а також матеріали, опосередковано пов'язані з Україною. Долучені, зокрема, документи Національного архівного фонду України, а також архівні фонди країн, де є матеріали про Україну (Білорусь, Польща, Росія та ін.).