Апартеїд

Апартеїд (мовою африканців apartheid - роздільне проживання) - офіційна форма жорстокої расової дискримінації, за якої одні групи населення залежно від расової приналежності перебувають у нерівноправному становищі порівняно з іншими групами, позбавляються чи обмежуються в політичних, громадянських і соціальноекономічних правах аж до ізоляції у спеціальних територіальних резерваціях.

Метою апартеїду є утвердження панування однієї расової групи над іншою, її систематичне гноблення. У XIX-XX ст. Апартеїд застосовувався урядами деяких країн, зокрема ПАР, щодо населення неєвропейського походження. Міжнародне право визнає апартеїд злочином проти людства, що є серйозною загрозою міжнародному миру та безпеці.