Смотрицький Мелетій

Смотрицький Мелетій(світське ім'я Максим Герасимович) (близько 1572-1633 pp.)- український церковний, і освітній діяч, філософ, письменник-полеміст, мовознавець. Освіту здобув в Острозький академії і Віленській єзуїтський колегії, мав ступінь доктора медицини. У 1618 1620 pp. Мелетій Смотрицький - викладач і ректор Київської братської школи, з 1620 р.- православний полоцький архієпископ. Він написав низьку трактатів польською мовою в оборону православ'я, де відстоював гідність, права, звичаї, культуру та віру українців і білорусів. Мелетій Смотрицький автор підручник старослов'янської мови «Граматика словенська» (1619 p.), яку М. Ломоносов називав «воротами своєї ученості». Одним з перших серед тогочасних мислителів він зрозумів необхідність поєднання вітчизняної духовної традиції з надбанням латинського Заходу як запоруки майбутнього культурногопрогресу українського народу.