Постишев Павло Петрович

Постишев Павло Петрович (1887-1939) - більшовицький партійний діяч. Учасник революції 1905-1907. Павло Постишев - один із організаторів боротьби за радянську владу у Сибіру і на Далекому Сході. З 1923 Постишев на партійній роботі в Україні. Напочатку 30-х - секретар ЦК ВКП(б). З 1933 Павло Постишев - емісар Сталіна в Україні у період голодомору, мав необмежені права. У 1934-1937 - член Оргбюро та Політбюро ЦК КП(б)У. В 1937 Постишев був репресований, а у 1939 - розстріляний.