Поняття етнос, народність, нація

Під поняттям народ розуміється історично згуртована стійка єдність людей, зв'язаних спільністю походження, історичної долі, мови, території, деяких особливостей характеру і культури, усвідомленням своєї відміни від інших людських об'єднань. На різних етапах свого розвитку людство мало свої особливі організаційні форми існування — рід, групи родів, плем'я, союз племен, які згодом переростали в народність. Таким чином з'являється і сам термін "народ"(по-грецьки етнос).

Характерні риси народності - відносно стійкий територіальний зв'язок; власна мова, яка помітно відрізняється від мови інших народностей, що відокремились від певного масиву навіть близьких, зв'язаних спільним походженням племен; специфічна, відмінна від родинних, матеріальна і духовна культура, близькі або єдині релігійні вірування (на початковій стадії формування, як правило єдині); усвідомлення належності до даної етнічної групи (а не родової або племенної групи) та інші відмінності від інших.