Особливості геополітичного становища України та його вплив на її історію

Історія України – одна з найцікавіших, найповчальніших. Наш народ тисячу років ішов до своєї державності. Цей героїчний і трагічний шлях вимагає вивчення, осмислення, аналізу.

Вперше наукову концепцію, схему української історії обгрунтував найвідоміший історик М. С.Грушевський у 1904 р. у праці “Звичайнасхема“русской”історії і справа раціонального укладу історії східного слов’янства”. В основі цієї схеми є:

· автохтонність, тяглість, безперервність українського етносу, народу, нації;

· Київська Русь – витвір корінного русько-українського етносу, ніякої “общерусской” народності не було;

· Русь і Україна – тотожні поняття, вже з ХІІ ст. вони визначали нинішні українські землі;

· Київський період перейшов не у Володимиро-Московський, а в Галицько-Волинський, литовсько-руський, козацько-гетьманський. Власне, московська держава і її історія починаються тільки з середини ХІІ ст. і не перетинаються з українською до середини ХVІІ ст.

Використавши схему Михайла Грушевського, можемо виділити такі основні етапи нашого державотворення:

1. Княжа доба русько-української історії (др. половина І-го тисячоліття – кінець ХV ст.).

2.Козацько-гетьманська держава, боротьба за її утвердження та збереження (кінець ХV ст. – кінець ХVІІІ ст.).

3. Боротьба проти імперій, творення новітньої Української держави (ХІХ – початок ХХ ст.).

4. УРСР у складі радянської тоталітарної системи та відродженнянезалежної України (1921– поч. ХХ1 ст.).

Вивчаючи, осмислюючи історію України, необхідно враховувати геополітичні фактори, її життєвий простір, даний Богом і природою. Геополітикаполітична концепція, яка вбачає у політиці держави засадничу роль географічних факторів: просторове розташування країни; розмір території; наявність чи відсутність природних ресурсів; клімат; кількість населення тощо.

Найважливіші для України геополітичні фактори в просторі Європи і світу :

Територія, населення, природний потенціал.

Територія України – 604 тис. км2 (Київська Русь≈800 тис. км2). Це найбільша в Європі держава, із заходу на схід протяжність території - 1316 км, із півдня на північ – 893 км. Протяжність кордонів 6500 км, у тому числі морем 1050 км. Чисельність населення – понад 50 млн. чол., це п’яте місце в Європі і 21 в світі.

Україна володіє унікальним природним потенціалом: сприятливий клімат, тут розташовані всі природні зони (ліс, лісостеп, степ), земля найбагатша на чорноземи, а також містить понад 200 видів корисних копалин і хімічних елементів, у тому числі 940 млн. т нафти (добуваємо лише 5%).

Вчені світу доводять, що українська земля і селянин можуть прогодувати понад 200 млн. населення, на що не здатна жодна держава світу.

Україна – межа між азіатським Сходом (втіленням занепаду, нищення, насильства) і європейським Заходом (цивілізованим світом, втіленням гуманізму, домінуванням приватної власності і т. д.).

Схід і Захід неодноразово претендували на українські землі, що часто приводило до нищення України або створювало небезпеку бути втягнутій у чужий конфлікт. У відносинах між Сходом і Заходом Україна змушена балансувати, не віддаючи абсолютної переваги одному з цих суперників. Водночас історія свідчить, що минуле і майбутнє України – європейський вибір.

Українська територія - шлях “із варяг у греки” – сполучна ланка між північними і південними територіями, вихід на інші континенти через Чорне море. Із давніх часів центр розбудови Української держави – її південний простір, на відміну від північного сходу, де домінує монополія російської держави.

Отже, Україна володіє великим історичним, духовним, природним потенціалом. Її народ має свої корені, свою історію, не претендує на чужі землі і народи. Необхідно врешті осмислити наші позитиви та негативи і утвердити навіки свою державу.