Мілітаризм. Що таке «мілітаризація» економіки?

Мілітаризм (від лат. militaris — воєнний) — політика нарощення озброєнь і зміцнення військової могутності країн для підготовки і здійснення загарбницької чи оборонної війни; втручання у справи інших країн чи придушення опору внутрішніх опозиційних сил.

Мілітаризм характеризується гонкою озброєнь, розширенням воєнної промисловості в мирний час, створенням воєнно-промислових комплексів, перерозподілом національного багатства на користь воєнного споживання; посиленням податкового тягаря, інфляцією, підвищенням цін на товари масового споживання.

Після другої світової війни мілітаризм став складовою частиною політики протистояння двох соціально-політичних систем. Найнебезпечнішим виявом мілітаризму є нарощення ракетно-ядерного озброєння, (напр., між колишнім СРСР і США). Підриваючи економіку, мілітаризм завдає незліченних бід усім країнам і народам. Так, тривала мілітаризація економіки, зростання воєнних витрат в СРСР стали одними із важливих чинників його економічного й політичного розвалу та дезінтеграції. Економічний занепад, зубожіння багатьох країн Азії, Африки й Латинської Америки значною мірою є наслідком їх мілітаризації.