Касти. Що таке касти в індії?

Касти (португ. casta — рід, походження, від лат. castus — чистий) — ендогамні групи людей (шлюби укладалися лише всередині касти), замкнені соціальні стани, кожен з яких посідає певне місце в суспільній ієрархії.

Поділ населення на касти (щодо причин появи та тривалого існування точаться дискусії в історичній науці) відбувався в деяких стародавніх суспільствах, але набув найвиразніших форм у середньовічній Індії.

Касти об'єднують людей переважно за професійною ознакою. Вони, з одного боку, членують суспільство (в сучасній Індії налічується понад 10 тис. каст), з іншого — сприяють його мобільності, забезпечуючи легке інкорпорування нових соціальних груп у загальний соціум (у вигляді ще однієї касти). Нині касти існують, крім Індії, в Пакистані, Бангладеш, Непалі, Шрі Ланці, на деяких островах Індонезії. Урядові структури ведуть боротьбу з виявами міжкастової дискримінації у побутовій сфері, економічному та політичному житті.