Аболюціонізм

Аболюціонізм (від лат. abolitio — скасування, знищення). — 1. Рух у США наприкикінці XVIII ст. — в першій пол. XIX ст. за скасування рабовласництва, що виявився в масштабних політичних акціях і повстаннях негрів (1880 р. — під проводом Габріеля, у 1831 р. — Ната Тернера, в 1859 р. — Дж. Брауна).

Аболюціонізм відіграв значну роль у розв'язанні громадянськоївійни 1861—1865 pp., під час якої рабство було скасовано. У Великій Британії, Франції та деяких інших країнах — рух за знищення рабства в колоніях. 2. Суспільний рух, спрямований на припинення дії певного закону, скасування урядового рішення, керівної посади.