Заболотний Данило Кирилович

zabolotniy-daniloЗаболотний Данило Кирилович (1866—1929) —український мікробіолог та епідеміолог, акад. АН України з 1922 р., у 1928—1929 рр.— її президент. У 1891 р. закінчив Новоросійський в Одесі, у 1894 р.— Київський університет. В 1919—1923 рр.—ректор Одеського мед. інституту, де організував першу в світі кафедру епідеміології. З 1929 р.— директор організованого ним у Києві Інституту мікробіології та епідеміології (нині Ін-т мікробіології і вірусології АН України ім. Д. К. Заболотного).