Виникнення політичних організацій і партій

3 виникненням робітничого руху створились передумови для розповсюдження марксизму. На Україні з'являються твори К. Маркса і Ф. Енгельса, перекладені на російську мову. Одним з перших на Україні став викладати економічне вчення Маркса та популяризувати основні положення його вчення доцент Київського університету М. І.ЗІбер (1844-1888 рр.) З кінця 1880 р. виникають перші марксистські гуртки в ряді промислових центрів України, в тому числі і в Катеринославі. В 1890-х рр. в Катеринославі вже розгортається широка робота по розповсюдженню марксизму серед робітників. Активно пропагували марксизм в Катеринославі П. Точиський, Г. Ліндов, О. Винокуров, І. Лалаянц, І. Бабушкін, ГПетровський, К. Петрусевич та ін. В кінці 1897 р. катеринославські марксистські гуртки були об'єднані в "Союз боротьби за визволення робітничого класу". В березні 1898 р. в Мінську зібрались представники соціал-демократичних організацій на І з'їзд, що прийняв рішення про створення РСДРП.

В Галичині в 1890 р. утворюється "Русько-українська радикальна партія" (РУРП), яка прагнула в своїй діяльності поєднати теоретичні засади соціалізму з захистом соціальних та національних інтересів українців. В 1896 р. виникає партія клерикального спрямування "Русько-український союз". В 1899 р у Львові утворюється "Українська націонал-демократична партія" (УНДП) - наймасовіша і найвпливовіша партія в українському таборі Галичини, яка боролась за самостійність України.