Харизма

Недоступен ни однин перевод.


Харизма (грец. charisma — милість, дар Божий) — певна екстраординарна здатність, властивість, якість індивіда, яка виокремлює його зпоміж інших і (шо найголовніше) є не стільки набутою, скільки милостиво подарованою йому природою. Богом, долею.

Цей термін широко використовував у своїй творчості М. Вебер. Харизма — передусім сила, магічна сила.Стан, який опосередковує харизму, — це екстаз, тому магічні релігії містять, як правило, екстатично-оргастичні елементи. Вебер розглядав харизму як «велику революційну силу», яка одна могла зруйнувати традицію і внести зміни у структуру суспільства, запропонувати нові підходи до розв'язання проблем, які його хвилюють, і висунути ініціативи, які виходять за межі того, що прийнято в цьому суспільстві і які за звичайних умов були б заблоковані. До харизматичних якостей Вебер відносить також пророчий дар, надзвичайну силу духу і слова. Харизма, за Вебером, наділені герої, великі полководці і завойовники, про роки та ясновидці, геніальні художники, видатні політики, засновники держав, світових релігій тощо. Таких людей називають харизматичними лідерами.

Харизматичний лідер, як наголошує Вебер, має завжди піклуватися про збереження своєї харизми і постійно доводити її наявність. По суті, авторитет харизматика грунтується на його силі, проте не грубій, фізичній (що, однак, не виключається), а на силі його хисту ясновидця. Харизматичний авторитет не дотримується певних норм чи правил. Це пояснюється особливим характером віри в надзвичайні якості харизматичної влади. Вирішальне значення для появи харизматичних стосунків має не стільки само володіння харизмою, скільки визнання її з боку послідовників. Для цього необхідно підтвердження харизми якимось знаменням, чудом.

Харизма у Вебера принципово не припускає жодного змістовного тлумачення, харизматиком є кожний, хто здатний впливати на маси з більшою емоційною силою незалежно від того, які релігійні ідеї він несе чи які політичні цілі перед собою ставить. Умовний характер харизматичних стосунків зазвичай усвідомлюється їх учасниками: лідер вірить у своє покликання, послідовники довіряють лідеру; підтримка лідера є священним обов'язком послідовників, а будь-які сумніви в його харизмі розглядають як святотатство.

Оскільки послідовники харизматичного лідера й особливо його найближчі соратники зацікавлені (і матеріально, й ідеально) у збереженні стосунків, що встановилися, харизматичне лідерство втрачає свій характер «суто перехідного явища», з тим щоб після завершення процесу радикальної перебудови суспільства пристосуватися до потреб повсякденного життя. Зрештою, воно трансформується в один із рутинних типів політичного лідерства. Цей процес раціоналізації, чи традиціоналізації харизматичного лідерства М. Вебер називає «рутинізацією Харизми».

Таким чином, у тлумаченні М. Вебера харизматичне лідерство:

  1. має особистий характер;
  2. базується на емоційній основі;
  3. відіграє новаторську або революційну роль;
  4. нетривале і з часом рутинізується.

Цю концепцію вважають сьогодні класичною.