ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 1932-1933 pp

«Ліквідація куркульства як класу» проходила в де­кілька етапів. Перший етап тривав в Україні з другої половини січня до початку березня 1930 р. і охопив 309 районів, в яких налічувалося 2524 тис. господарств. На 10 березня було розкуркулено 1887 господарств або 25%. До середини 1931 р. з України було депор­товано 98,5 тис. селянських родин.

Усього ж було екс­пропрійовано до 200 тис. селянських господарств. За­галом за 1928—1931 pp. зникло 352 тис. господарств. З більш ніж мільйона селян, репресованих радянсь­кою владою на початку 30-х років, близько 850 тис. депортували на Північ, де багато з них загинули.

Внаслідок колективізації було підірвано сільсько­господарське виробництво. Рівень 1928 р. у вироб­ництві зерна і поголів'я худоби вдалося відновити і перевищити лише в 1950 р.

Усе це разом із загаль­ною деградацією виробництва і зумовило голод, який ще більше посилився після встановлення нереальних планів хлібозаготівель. Це був один з найжорстокі-ших злочинів сталінізму проти українського народу. Хлібозаготівлі на селі з урожаю 1931 р. тривали до весни 1932 p., після чого хліба в селі не залишилося. Почався голод. Проти колгоспників, які, щоб вціліти, приховували справжні розміри врожаю, почалися реп­ресії. Сталін власноручно написав постанову «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної (соціа­лістичної) власності», яку було прийнято 7 серпня 1932 р. Згідно з нею, селян засуджували за кілька підібраних на колгоспному полі колосків до розстрілу або на 10 років ув'язнення.

Вилучивши у селян хліб і збіжися до останньої зер­нини, за вказівкою В. Молотова, який очолював в Ук­раїні комісію з хлібозаготівель, забирали сухарі, кар­топлю, сало, соління, квасолю, тобто будь-який провіант. Майже 90 районів, які були занесені на так звану «чор­ну дошку», оточувалися військами і починалися об­шуки і грабунок мирного населення власної країни.

За підрахунками історика і очевидця тих трагіч­них подій П. Василевського, кількість жертв голоду складала 7 125 850 осіб. Міжнародна наукова конфе­ренція дійшла висновку, що кількість померлих від голоду складає 9 млн чоловік. Результати перепису населення (січень 1937 p.), що показали зменшення кількості населення в країні на 15 млн чоловік, було знищено, а учасників перепису — репресовано. Та­кими були наслідки господарювання комуністів в Ук­раїні на початку 30-х років. Така катастрофа змусила керівництво СРСР регламентувати поставки зерна дер­жаві, що давало можливість селянам використовувати лишки на власний розсуд.