1 « Солідарність»
2 «Синоспис»
3 Сім чудес світу
4 Самодержавство
5 Світогляд
6 Сегрегація
7 Секуляризація
8 Селянство
9 Сепаратизм
10 Середні віки
11 Середній клас
12 Середовище історичне
13 Середовище природне
14 Сикхи
15 Синдикалізм, Анархосиндикалізм
16 Смерди
17 Смисл історії
18 Смисл буття
19 Собор
20 Соціалізм
21 Соціальні версти
22 Соціум
23 Спільність історична
24 Спеціальні історичні дисципліни
25 Спеціальні галузі історичної науки
26 СРСР (Союз Радянських Соціалістичних Республік, Радянський Союз)
27 Стани суспільні
28 Статус соціальний
29 Столітня Війна
30 Стратифікація соціальна
31 Структура інформації джерела
32 Структура соціальна
33 Суб'єкти історичного пізнання
34 Суверенітет
35 Суперечності суспільні
36 Суспільне життя
37 Суспільства первісні
38 Суспільства Синполітейні
39 Суспільство
40 Суспільство відкрите і закрите
41 Суспільствознавство
42 Суфражизм
43 Сфрагістика, Сигілографія
44 Сцілла і Харібда
45 Сюзеренітет