1 «Держава загального благоденства»
2 Діалог культур
3 Діаспора
4 Дія соціальна
5 Діяльність
6 Дамоклів меч
7 Данайці
8 Данина
9 Даосизм
10 Датування археологічне
11 Дворянство
12 Де-факто
13 Де-юре
14 Деїзм
15 Декларація
16 Декларація прав людини і громадянина
17 Деколонізація
18 Делімітація
19 Дельфи
20 Демаркація
21 Демографічна наука
22 Демографічна політика
23 Демографічна статистика
24 Демографія
25 Демографія історична
26 Демократія
27 Демонстрація
28 Денонсація
29 Держава
30 Держава конфедеративна
31 Держава правова
32 Держава федеративна
33 Державність
34 Деспотія східна (азіатська)
35 Джерела історіографічні
36 Джерела історичні
37 Джерела археологічні
38 Джерела зображальні
39 Джерела особового походження
40 Джерелознавство історичне
41 Джерелознавча критика
42 Диктатура
43 Дикунство
44 Динаміка соціальна
45 Династія
46 Дипломатія
47 Дипломатика
48 Директорія
49 Дисидент
50 Диференціація соціальна
51 Доісторія
52 Доктрина Трумена
53 Доля
54 Домініон
55 Достовірність історичного знання
56 Драконівські закони (заходи)
57 Дружина