Українці та Франко-російська війна

Війна Наполеона з Росією викликала жвавий рух в Україні й опінія української провідної верстви, шляхти й інтелігенції, поді­лилася на два табори. Одні висловлювали неприховану радість і на­дії, що з приходом французької армії буде введений Кодекс Напо­леона й Україна стане автономною, а може й незалежною держа­вою, але таких було відносно не багато. Друга, більша частина, на чолі з В. Капністом, Дмитром Трощинським та іншими, не споді­валася нічого доброго від Наполеона, бо його політика щодо Польщі не могла бути до вподоби українським патріотам. Одночасно гас­ла французької революції лякали їх загрозою зміни соціального й економічного ладу. Цій частині дворянства "більше імпонувала аме­риканська революція, з її декларацією незалежності, яка мала гли­боке національне коріння, була консервативною і не вносила со­ціальних змін". Це й було причиною, чому ця частина шляхти дворянства пішла на співпрацю з урядом у боротьбі з Наполеоном. Немає, однак, сумніву, що селянство бажало приходу Наполеона, сподіваючись, що він визволить його з кріпацької неволі.