Створення Улусу Золотої Орди

Татари неодноразово здійснювали походи в Крим піддавали грецькі міста жорстокому розоренню. Але, як і половці, татари продовжували використовувати ці міста як гавані. Тобто тут татари продавали в рабство за кордон полонених і купували зброю, тканини та інші предмети першої необхідності. Поступово татарські феодали почали осідати на території Криму і захоплю­вати тут землі. Місцеве землеробське населення по­пало в кріпосну залежність від татарських феодалів. На їх землях у XIV ст. згадуються селяни та здольщики, які обробляли панську ріллю та виноградники. В інших випадках місцеве населення платило оброк продуктами сільського господарства.

Серед феодаль­них родів, які раніше за інших осіли у Криму, найбільш могутнім був рід шірінських беїв.

Уже в XIII ст. в Криму намічається створення само­стійного татарського улусу. У кінці століття тут про­бував заснувати спадковий уділ хан Ногай.

У XIV ст. Кримом правили намісники золотоор-динських ханів. Вони були його васалами. Намісни­ки користувались великою самостійністю. їм було доз­волено вести війни, підписувати договори з іноземними державами і навіть чеканити власну монету. Столи­цею кри" „ького намісництва був Солхат, або Старий Крим. Солхат був містом з жвавою торгівлею і багато­національним населенням. Окрім татар там жили українці, осетини і особливо багато вірменів. Зберег­лась мечеть, побудована ще золотоординським ханом Узбеком і руїни інших будівель, що свідчать про ба­гатство і значення міста.