Ослаблення Українських земель

Українські землі потрапили в коло геополітичних інтересів багатьох сусідів — держав, про що студенти вже довідались з лекційного матеріалу. Більшість ук­раїнських земель у цей період знаходились під вла­дою Литви. При вивченні цього періоду треба пам'я­тати тільки одне: будь-яка чужа влада ніколи не дбає про благополуччя поневоленого народу і розквіт за­гарбаних земель. Основна маса українців опинилася в скрутному соціально-політичному становищі. Це було пов'язано з процесами феодалізації і закріпачення селянства України ще за литовської влади.

Деякі історики час існування України у складі Литовського князівства вважають часом існування Литовсько-Руської держави. Цієї думки додержується І. Крип'якевич. А історик XIX ст. О. Єфименко, як і сучасний дослідник історії Великого князівства Ли­товського Ф. Шабульдо переконані, що в той період відбувалося перетворення українських земель на ли­товську провінцію. У всякому випадку, час перебу­вання України у складі Литви можна поділити на декілька періодів.