Конспект лекцій з Історія України: Гавриленко І
book

Бути свідомим громадянином держави і не знати її історію - неможливо.

Немало проблем, які має розв'язати наше суспільство зараз та у найближчі роки, мають своє коріння у минулому: далекому чи недавньому. Попередні покоління накопичили колосальний історичний досвід, ігнорування якого вкрай небезпечне. Пізнання цього досвіду - одне з практичних завдань історичної науки.

Слово «історія» - грецького походження, воно означає розповідь про те, що відбулося. Як одна з гуманітарних наук історія вивчає минуле людства в усій його конкретності й різноманітності, узагальнює історичний досвід. Існує всесвітня (загальна) історія та історія окремих країн і народів.

Історія України вивчає минуле нашого народу на основних землях його проживання, а також історію його предків від найдавніших часів до наших днів. Предметом цієї науки є провідні тенденції етногенезу українського народу, його діяльності в усіх сферах суспільного, державно-політичного, соціально-економічного й духовного життя на всіх етапах історичного розвитку.

Історія взаємозумовлена і взаємозалежна з такими явищами як історична пам'ять та свідомість. Історична свідомість - одна з форм суспільної свідомості, що дає змогу людству осмислено відтворювати, реконструювати свій поступальний рух у часі.


АВТОР - Гавриленко І.М.
Детальніше...
 
Історія України від найдавніших часів I до XXI: Л.І. Кормич В.В. Багацький
book

АВТОРИ - Л.І. Кормич В.В. Багацький
Детальніше...
 
Нариси з Історії України: Василь Верига
book
У праці описується історія українського національного відродження. Автор аналізує рівень національної свідомості у різних частинах українських земель, проводить аналогії з відродженням недержавних народів Східної Європи. Багатий фактологічний матеріал дає змогу відтворювати історію України в її послідовності, допоможе українському читачеві глибше пізнати свій родовід, своє коріння.

Для всіх, хто цікавиться історією.

АВТОР - Василь Верига.
Детальніше...
 
Актуальні проблеми Історії України: Курс лекцій
book
Актуальні проблеми Історії України: Курс лекцій


АВТОРИ - Ярослав Кісь, Василь Педич.
Детальніше...
 
Дистанційний курс Історія України: Г.Г.Кривчик, С.
book
Дисципліна "Історія України" спрямована на отримання студентами певного комплексу знань з соціально-політичної історії нашої Вітчизни. Значна увага зосереджена на особливостях розвитку політично-правової системи українського суспільства, державного та адміністративно-територіального устрою, політичних режимів, їх внутрішньої та зовнішньої політики, державної атрибутики та символіки, політичних процесів і ролі в них політичних партій, рухів, лідерів нації, політичної свідомості та політичної культури українського народу.


АВТОРИ -  Г.Г.Кривчик, С.Г.Руденко
Детальніше...
 
Історія України Заруба В.М., Васковський Р.Ю.
book
Ви перегорнули перші сторінки посібника з історії України - визнаної незалежної держави Європи, національний прапор якої майорить над широкими просторами мальовничого Закарпаття, иромислової Донеччини, зеленого Полісся, розлогого Поділля та безмежного Причорномор'я. її минуле - це героїчний літопис невтомної праці й нескінченної визвольної боротьби народу за свободу, єдність і державну незалежність. Важливими віхами на цьому шляху було існування середньовічної української держави Київської Русі, створення Богданом Хмельницьким та його наступниками козацько-гетьманської держави у XVII-XVIII ст., утворення та самостійне існування Української Народної Республіки у 1917-1920 pp., a також проголошення державної неза-лежності України 24 серпня 1991 p. t
АВТОРИ:
Заруба Віктор Микопайович - доктор історичних наук, доцент, начальник кафедри теорії та історії держави і права Юридичної академії МВС України ;
Васковський Ростислав Ю'рійович - кандидат історичних наук, доцент, заступник начальнжа кафедри теорїї та історії держави і права Юридичної академії МВС України.
Детальніше...
 
Історія держави і права України Заруба В.М
book
У посібнику висвітлюються закономірності та особливості генезису, ЄВОЛЮЦІЇ та функціонування різних типів й форм держави і права па території сучасної України у певні історичні епохи та періоди - від найдавніших часів до сьогодення. У конспективній формі розкрито Провідну сутність питань, які виносяться на семінарські заняття та екзаменаційний контроль. До кожної теми подано документальний додаток.

Для студентів, слухачів та курсантів юридичних спеціальностей, викладачів та учнів ліцеїв, коледжів, технікумів, шкіл, які вивчають історію українського права та державотворення.

АВТОР - Заруба Віктор Миколайович, доктор історичних наук, професор, начальник кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Детальніше...